Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:u_d306

Toto je starší verze dokumentu!


(D6) Studium ohybových jevů v laserovém svazku

Studijní text (stejný pro úlohy 3 a 6)

Pracovní úkol

  1. Ze změřeného ohybového obrazce zobrazeného na milimetrovém papíru určete mřížkovou konstantu mřížky.
  2. Pomocí aparatury proměřte ohybové obrazce: mřížky, štěrbiny a dvojštěrbiny. Konkrétní difrakční prvky vybere vyučující. Zpracováním měření určete parametry použitých difrakčních prvků.
  3. Mikroskopem změřte parametry všech použitých difrakčních prvků. Při měření použijte známou kalibraci mikroskopového okuláru uvedenou u úlohy.
  4. Výsledky měření v úkolech č.1, č.2 a č.3 srovnejte a diskutujte, v kterém případě jsou spočtené parametry zatíženy nejmenší chybou.

K referátu přiložte vytištěné ohybové obrazce.

Základní vztahy a klíčová slova:

Fraunhoferova difrakce na mřížce, štěrbině a dvojštěrbině, podmínky pro polohy maxim a minim, intenzita Fraunhoferova ohybu

Pokyny k měření

Návod k programu

zadani/u_d306.1611837400.txt.gz · Poslední úprava: 28.01.2021 13:36 autor: Kudrnová Hana Mgr.