Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:u_a09

Toto je starší verze dokumentu!


(A9) Studium fotoelektrického jevu. Určení Planckovy konstanty.

Pracovní úkol

  1. Změřte voltampérové charkteristiky fotonek GKE, GKV.
  2. Rozborem charakteristik zjistěte, která z nich je vakuová a která je plynem plněná.
  3. Změřte VA charakteristiky vakuové fotonky pro záporné hodnoty anodového napětí.
  4. Zpracováním výsledků měření určete hodnotu Planckovy konstanty.

Základní vztahy a klíčová slova

Fotoefekt vnitřní a vnější, Einsteinův vztah, výstupní práce, energetická hrana fotoefektu. Fotonky, zapojení v propustném a závěrném směru [6],[10].

Pokyny k měření

zadani/u_a09.1378127866.txt.gz · Poslední úprava: 2.09.2013 15:17 autor: Drbohlav Tomáš Mgr.