Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:u_311

Toto je starší verze dokumentu!


(11) Měření stočení polarizační roviny polarimetrem

Studijní text

V [1] str.167-168, 46-53, 57-65

Pracovní úkol

  1. Změřte závislost stočení polarizační roviny na koncentraci vodního roztoku glukozy v rozmezí 0-500 g/l. Pro jednu zvolenou koncentraci proveďte 5 měření úhlu stočení polarizační roviny. Jednu vámi vybranou nenulovou koncentraci glukozy namíchejte třikrát a změřte úhel stočení polarizační roviny. Vyneste do grafu závislost úhlu stočení polarizační roviny lineárně polarizovaného světla na koncentraci. Do grafu vyneste také odhad chyby úhlu stočení polarizační roviny a koncentrace. Pro každou koncentraci vypočítejte měrnou stáčivost. Získané hodnoty měrné stáčivosti statisticky zpracujte, tj. vypočítejte střední hodnotu a její standardní odchylku.

Základní vztahy a klíčová slova

elektromagnetický popis světelné vlny (amplituda, vlnová délka, frekvence, vlnočet, vlnový vektor), polarizace světelné vlny, metody získání polarizovaného světla, optická aktivita přirozená, měrná stáčivost, princip polarimetru [1]-[6].

Pokyny k měření

zadani/u_311.1378191203.txt.gz · Poslední úprava: 3.09.2013 08:53 autor: Drbohlav Tomáš Mgr.