Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:elp

Toto je starší verze dokumentu!


Praktikum pro EL (NOFY052,64,65)

 1. Studium operačních zesilovačů (invertující zesilovač, integrátor, komparátor, Schmittův klopný obvod)
 2. Použití operačních zesilovačů (generátor harmonického průběhu, generátor trojúhelníkového a obdélníkového napětí, dolní propust, horní propust, pásmová propust, logaritmický zesilovač)
 3. Studium detekce signálů (druhy detektorů, synchronní detektor, Lock-In zesilovač)
 4. Bistabilní klopné obvody (D, J-K, binární a dekadické čítače)
 5. A/D a D/A převodníky (základní principy, převodníky s váhovými odpory, jednoduchý integrační převodník)
 6. Studium pamětí (principy uchování dat v elektronických obvodech a pamětech typu PROM a jejich použití)
 7. Sběrnice PC (principy adresování, komunikace na ISA sběrnici, povely)
 8. PCI vsuvná karta pro sběr dat (12-bitový A/D převodník s 8 vstupy, použití při registraci signálů z čidel fyzikálních veličin. Programováni digitálních vstupních a výstupních portů.)
 9. Použití profesionálního programátoru (programování pamětí EPROM, EEPROM…)
 10. Sériové sběrnice adresovatelné a neadresovatelné (řízení komunikace na sběrnici Microwire a IIC vlastním programem v jazyce Pascal a použití pro vzorové obvody)
 11. Přesný integrovaný A/D převodník se sériovou komunikací (18-ti bitový integrační převodník s jednoduchým 4vodičovým sériovým rozhraním připojeným k mikroprocesoru)
 12. Modelování (syntéza) analogových a číslicových obvodů pomocí stavebnice Dominoputer
 13. Studium tranzistorových zesilovačů
 14. Studium rozdilových zesilovačů
 15. Studium spínacích obvodů
 16. Studium obvodů pro stabilizaci napětí
 17. Návrh a simulace analogových a číslicových elektronických obvodů a jejich chování pomocí simulačního programu Multisim
zadani/elp.1378125164.txt.gz · Poslední úprava: 2.09.2013 14:32 autor: Drahná Dagmar Bc.