Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:d330

Toto je starší verze dokumentu!


(D30) Jednoduché aplikace interferenčních jevů

Studijní text (stejný pro úlohy 8, 19, 20, 25 a 30)

Pracovní úkol

  1. Vyhodnocením fotografií Newtonových interferenčních kroužků stanovte oba poloměry křivosti u dvou vybraných čoček.
  2. Ze změřených poloměrů křivosti čoček určete jejich optickou mohutnost. Index lomu materiálu čoček je 1,523.

Základní vztahy a klíčová slova:

interference světla v prošlém a odraženém světle, interference na tenké vrstvě, interference na klínu, fázový a dráhový rozdíl, podmínka pro interferenční maximum a minimum, proužky stejné tloušťky, kroužky stejného sklonu

Pokyny k měření

Fokometr (Návod k ovládání je vytištěn u úlohy.)

Pokyny ke zpracování alternativní verze úlohy , Newtonovy kroužky - fit

zadani/d330.1611915075.txt.gz · Poslední úprava: 29.01.2021 11:11 autor: Kudrnová Hana Mgr.