Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:d330

Toto je starší verze dokumentu!


(D30) Jednoduché aplikace interferenčních jevů

Studijní text (stejný pro úlohy 8, 19, 20, 25 a 30)

Pracovní úkol

  1. Stanovte poloměry křivosti čočky vyhodnocením fotografií Newtonových kroužků.
  2. Ze změřených poloměrů křivosti čočky určete její optickou mohutnost. Index lomu materiálu čoček je 1,523.
  1. Vyhodnocením fotografií Newtonových interferenčních kroužků změřte oba poloměry křivosti u dvou vybraných čoček. Chybu v určení poloměru křivosti stanovte z vhodně použité lineární regrese.
  2. Ze změřených poloměrů křivosti čočky určete její optickou mohutnost. Index lomu materiálu čoček je 1,523.

Základní vztahy a klíčová slova:

interference světla v prošlém a odraženém světle, interference na tenké vrstvě, interference na klínu, fázový a dráhový rozdíl, podmínka pro interferenční maximum a minimum, proužky stejné tloušťky, kroužky stejného sklonu

Pokyny k měření

Fokometr (Návod k ovládání je vytištěn u úlohy.)

Pokyny ke zpracování alternativní verze úlohy , Newtonovy kroužky - fit

zadani/d330.1611914945.txt.gz · Poslední úprava: 29.01.2021 11:09 autor: Kudrnová Hana Mgr.