Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:d330

Toto je starší verze dokumentu!


(D30) Jednoduché aplikace interferenčních jevů

Studijní text (stejný pro úlohy 8, 19, 20, 25 a 30)

Pracovní úkol

  1. Změřte tloušťku tenké vrstvy ve dvou různých místech. Vyhodnoťte získané tloušťky a diskutujte, zda je vrstva v rámci chyby nepřímého měření na obou místech stejně silná.
  2. Pomocí Newtonových interferenčních kroužků změřte oba poloměry křivosti u dvou vybraných čoček. Chybu v určení poloměru křivosti stanovte z vhodně použité lineární regrese.
  3. Kontrolu vámi provedené kalibrace stupnice okuláru proveďte metodou postupných měření a zpracujte lineární regresí.
  4. Výsledky měření v bodě 2 porovnejte s optickou mohutností čoček změřenou pomocí fokometru. Index lomu materiálu měřených čoček je 1,523.

Poznámka: Pro zájemce, kteří naměřili či chtějí naměřit úlohu č. 30, nabízíme v rámci další úlohy možnost vyhodnotit poloměry křivosti čoček z digitálního záznamu Newtonových kroužků. V případě zájmu se obraťte nejprve emailem na doc. Pavla Kudrnu (doc. Mgr. Pavel Kudrna, Dr.).

Základní vztahy a klíčová slova:

interference světla v prošlém a odraženém světle, interference na tenké vrstvě, interference na klínu, fázový a dráhový rozdíl, podmínka pro interferenční maximum a minimum, proužky stejné tloušťky, kroužky stejného sklonu

Pokyny k měření

Fokometr (Návod k ovládání je vytištěn u úlohy.)

Pokyny ke zpracování alternativní verze úlohy , Newtonovy kroužky - fit

zadani/d330.1611914803.txt.gz · Poslední úprava: 29.01.2021 11:06 autor: Kudrnová Hana Mgr.