Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:d303

(D3) Mřížkový spektrometr

Studijní text (stejný pro úlohy 3 a 6)

Pracovní úkol

  1. Stanovte mřížkovou konstantu použité mřížky. K měření užijte čar sodíkového dubletu v 1. a 2. řádu.
  2. Odhadněte rozlišovací schopnost spektrometru ze zobrazení sodíkového dubletu ve spektru 1. a 2. řádu. Vypočtěte teoreticky maximální dosažitelnou rozlišovací schopnost a oba výsledky porovnejte.
  3. Proměřte viditelné čáry ve spektru rtuti v 1. řádu. S pomocí vámi stanovené mřížkové konstanty z úkolu 2. spočtěte vlnové délky rtuťového spektra a porovnejte je s tabelovanými hodnotami.
  4. Vytvořte kalibrační křivku spektrometru jako závislost vlnové délky na úhlu.

Základní vztahy a klíčová slova:

rozklad spektra mřížkou, mřížková konstanta, Fraunhoferova difrakce, rozlišovací schopnost, úhlová disperze, řád spektra, překryv řádů, mřížková rovnice, atomární spektrum Na a Hg lampy, Gaussův okulár, goniometr

Pokyny k měření (stejné jako pro prezenční verzi úlohy)

Fotodokumentace k úloze

zadani/d303.txt · Poslední úprava: 25.08.2022 12:37 autor: Kudrnová Hana Mgr.