Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:d223

(D23) Měření intenzity magnetického pole souosých kruhových cívek a solenoidu

Pracovní úkol

  1. Změřte průběh intensity magnetického pole na ose souosých kruhových magnetizačních cívek
    1. v zapojení s nesouhlasným směrem proudu při vzdálenostech 12, 18, 22 cm
    2. v zapojení se souhlasným směrem proudu při týchž vzdálenostech cívek
  2. Změřte intensitu magnetického pole uprostřed mezi souosými kruhovými magnetizačními cívkami v zapojení se souhlasným směrem magnetizačního proudu při proměnné vzájemné vzdálenosti cívek 7 až 20 cm.
  3. Přesvědčte se, že při Helmholtzově poloze cívek v zapojení se souhlasným směrem proudu je pole na ose cívek v rámci možností homogenní. Pro tento případ stanovte experimentálně konstantu úměrnosti mezi intensitou magnetického pole cívek a napětím indukovaným na detekční cívce a porovnejte ji s teoretickou hodnotou.
  4. Proměřte průběh intensity magnetického pole na ose solenoidu.
  5. Experimentální výsledky podle bodů 1 až 4 porovnejte s teoretickými výpočty. Veškeré výsledky zpracujte tabelárně a graficky.

Poznámka: Návod pro měření je uveden ve skriptech [1] na str. 143 - 147. Pokud jde o solenoid, tato část úlohy je obdobou balistického měření intenzity magnetického pole popsaného v [1] na str. 128. Při našich měřeních používáme střídavého proudu síťové frekvence a měříme napětí indukované v detekční cívce podobně jako u souosých kruhových cívek. V blízkosti středu solenoidu posunujeme cívku po několika centimetrech, u okrajů solenoidu jemněji (po 1 cm předem vyzkoušíme podle velikosti změn intenzity magnetického pole resp. měřeného napětí).

Vzorce pro výpočet magnetického pole na ose solenoidu jsou uvedeny ve skriptech. Napětí připojujeme na solenoid přes ampérmetr a reostat, aby proud nepřekročil 0,5 A.

Napětí připojuje učitel. Při práci dbáme zvýšené opatrnosti!

Napětí na detekční cívce je přímo úměrné intenzitě magnetického pole solenoidu. Konstanta úměrnosti je dána vzorcem (3) ve skriptech [1]. Při výměně solenoidu naleznete jeho parametry a parametry detekční cívky (vnější, vnitřní průměry, počet závitů) v pokynech na stole u úlohy.

Pokyny k měření

Fotodokumentace k úloze

zadani/d223.txt · Poslední úprava: 8.03.2021 17:33 autor: Gabriel Petr RNDr. Ph.D.