Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:d203

(D3) Měření vlastností tranzistoru

Pracovní úkol

  1. Proměřte vstupní charakteristiku křemíkového tranzistoru BD 139 ( N P N ) v zapojení se společným emitorem pro nulový proud kolektorem (R2 = ∞) a odpor R2 = 1000 Ω. Jednu charakteristiku proměřte podrobně, druhou pouze v několika bodech.
  2. Proměřte výstupní charakteristiku tranzistoru BD 139 pro proudy bází - IB= 0,1 mA, 0,2 mA a 0,3 mA.
  3. Změřte závislost kolektorového proudu IC na proudu bází IB pro kolektorové napětí UCE = 2V a 6V.
  4. Pomocí lineární regrese určete činitel proudového zesílení β v zapojení se společným emitorem.
  5. Naměřené charakteristiky zpracujte graficky přímo v praktiku.
zadani/d203.txt · Poslední úprava: 14.10.2020 11:57 autor: Kudrnová Hana Mgr.