Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:d110

Toto je starší verze dokumentu!


(D-X) Rychlost šíření zvuku

Pracovní úkol

  1. Změřte rychlost zvuku ve vzduchu a v oxidu uhličitém pomocí uzavřeného resonátoru. Výsledky měření zpracujte metodou lineární regrese a graficky znázorněte.
  2. Vypočítejte Poissonovu konstantu κ oxidu uhličitého z naměřené rychlosti zvuku.

Klíčová slova

Rychlost šíření zvuku (v plynu, v pevné látce), uzavřený rezonátor.

Pokyny k měření

  1. Odhadněte, jaká bude nejnižší rezonanční frekvence uzavřeného rezonátoru délky 0,8 m naplněného vzduchem resp. kysličníkem uhličitým. Tento odhad vám bude sloužit k nastavení vhodného frekvenčního rozsahu RC generátoru při měření a ke kontrole, zda byla výměna plynu v rezonátoru řádně provedena.
  2. Ve vzduchu proveďte měření při konstantní délce rezonátoru i konstantní frekvenci zdroje, v CO2 pouze při konstantní délce rezonátoru.
zadani/d110.1613987653.txt.gz · Poslední úprava: 22.02.2021 10:54 autor: Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.