Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:af320

Toto je starší verze dokumentu!


(20) Stavba Michelsonova interferometru a ověření jeho funkce

Studijní text

  1. Změřte divergenci laserového svazku.
  2. Z optické stavebnice sestavte Michelsonův interferometr. K rozšíření svazku sestavte Galileův teleskop. Ze známých ohniskových délek použitých čoček spočtěte, kolikrát bude laserový svazek rozšířen a porovnejte s naměřenou hodnotou.
  3. Pozorujte interferenční proužky při změně polohy zrcadla Z3, vysvětlete pozorovaný efekt. Do jednoho z interferujících svazků vložte některé z přiložených skel. Popište a vysvětlete změny v interferenčním obrazci.

Základní vztahy a klíčová slova:

interference dvou svazků, fázový a dráhový rozdíl, koherenční délka, princip Michelsonova interferometru

Pokyny k měření

zadani/af320.1378063615.txt.gz · Poslední úprava: 3.09.2013 15:05 (upraveno mimo DokuWiki)