Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:af319

Toto je starší verze dokumentu!


(19) Měření indexu lomu Jaminovým interferometrem

Pracovní úkol

  1. Změřte závislost indexu lomu vzduchu na tlaku n(p).
  2. Závislost n(p) zpracujte graficky. Vyneste také závislost závislost vlnové délky sodíkové čáry na indexu lomu vzduchu λ(n). Proveďte lineární regresi závislosti n(p), stanovte chybu parametrů získaných lineární regresí.

Základní vztahy a klíčová slova:

index lomu (absolutní, relativní), závislost indexu lomu na teplotě a tlaku, interference dvou svazků, dráhový a fázový rozdíl, proužky stejného sklonu, Jaminův interferometr

Pokyny k měření

zadani/af319.1378063615.txt.gz · Poslední úprava: 4.09.2013 14:21 (upraveno mimo DokuWiki)