Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:af318

Toto je starší verze dokumentu!


(18) Laserová dopplerovská anemometrie

Pracovní úkol

  1. Proveďte kalibraci „optické sondy anemometru“. Použijte uspořádání navržené na obr. 4.6 5 v [1]. Parametry optické sondy získáte jednak měřením vzdálenosti interferenčních plošek v průsečíku laserových paprsků metodou projekce, jednak výpočtem z geometrie uspořádání. Oba výsledky porovnejte.
  2. Připravte aparaturu k měření rychlosti částic. Zkontrolujte chod paprsků v detekční optice a vymezte prostorovou dírkovou clonu.
  3. Na základě průběhu dopplerovských signálů optimalizujte dopplerovský signál na proudění vody v kyvetě.
  4. Změřte frekvence dopplerovského signálu na souboru 60–80 částic. Převeďte hodnoty frekvence na hodnoty rychlostí. Graficky zpracujte rozložení rychlostí ve vodě formou histogramu. Histogram fitujte funkcí normálního rozdělení a z ní stanovte střední hodnotu rychlosti částic a standardní odchylku nalezeného rozdělení.

Základní vztahy a klíčová slova:

elektromagnetický popis světelné vlny (vlnová délka, frekvence, vlnočet, vlnový vektor), interference ve sbíhavých svazcích , Dopplerův princip

Pokyny k měření Návod k programu

zadani/af318.1378297014.txt.gz · Poslední úprava: 4.09.2013 14:16 autor: Kudrnová Hana Mgr.