Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:af308

Toto je starší verze dokumentu!


(8) Měření vlnových délek světla Michelsonovým interferometrem

Studijní text (stejný pro úlohy 8, 19, 20, 25 a 30)

Pracovní úkol

  1. Změřte vlnovou délku zelené čáry spektra rtuti Michelsonovým interferometrem. Diskutujte vliv zadaného převodního koeficientu pro posuv zrcadla u Michelsonova interferometru na systematickou chybu vlnové délky a hledejte jeho vhodnější velikost.
  2. Změřte vlnovou délku He–Ne laseru.
  3. Všechna měření proveďte metodou postupných měření a zpracujte lineární regresí. Stanovte chybu vlnových délek získaných lineární regresí.

Základní vztahy a klíčová slova:

intenzita světla, koherentní svazky, skládání světelných paprsků, fázový a dráhový rozdíl, interference v rovnoběžných svazcích, interference ve sbíhavých svazcích, interference na tenkých vrstvách, proužky stejné tloušťky, proužky stejného sklonu

Pokyny k měření

zadani/af308.1405430237.txt.gz · Poslední úprava: 15.07.2014 15:17 autor: Kudrnová Hana Mgr.