Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:af308

Toto je starší verze dokumentu!


(8) Měření vlnových délek světla Michelsonovým interferometrem

Pracovní úkol

  1. Změřte vlnovou délku zelené čáry spektra rtuti Michelsonovým interferometrem. Diskutujte vliv zadaného převodního koeficientu pro posuv zrcadla u Michelsonova interferometru na systematickou chybu vlnové délky a hledejte jeho vhodnější velikost.
  2. Změřte vlnovou délku He–Ne laseru.
  3. Všechna měření proveďte metodou postupných měření a zpracujte lineární regresí. Stanovte chybu vlnových délek získaných lineární regresí.

Základní vztahy a klíčová slova:

intenzita světla, koherentní svazky, skládání světelných paprsků, fázový a dráhový rozdíl, interference v rovnoběžných svazcích, interference ve sbíhavých svazcích, interference na tenkých vrstvách, proužky stejné tloušťky, proužky stejného sklonu

Pokyny k měření

zadani/af308.1404466746.txt.gz · Poslední úprava: 4.07.2014 11:39 autor: Kudrnová Hana Mgr.