Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:af304

Toto je starší verze dokumentu!


(4) Měření fotometrického diagramu

Pracovní úkol

  1. Změřením osvětlení luxmetrem okalibrujte žárovku č. 1 (stanovte její svítivost). Do grafu vyneste závislost převrácené hodnoty druhé odmocniny z osvětlení na vzdálenosti luxmetru od žárovky. Z této závislosti určete svítivost a polohu zdroje světla vůči jeho držáku. V dalším grafu vyneste závislost osvětlení na převrácené hodnotě kvadrátu vzdálenosti luxmetru od žárovky a závislost osvětlení na převrácené hodnotě kvadrátu korigované vzdálenosti luxmetru od žárovky. Tvary závislostí diskutujte.
  2. Lummerovým - Brodhunovým fotometrem proměřte fotometrický diagram žárovky č. 2 v horizontální rovině nebo žárovky č. 3 ve vertikální rovině. Jako normál použijte žárovku č. 1 okalibrovanou v bodě 1. Naměřené výsledky zpracujte graficky ve fotometrickém diagramu, vyznačte chyby nepřímého měření.
  3. Pomocí luxmetru změřte směrovou závislost svítivosti plošného zdroje světla a ověřte platnost Lambertova zákona. Výsledky zpracujte do fotometrického diagramu. Stanovte jas zdroje s relativní chybou výsledku.

Základní vztahy a klíčová slova:

fotometrické veličiny, svítivost, světelný tok, jas, osvětlení, světelné zdroje anizotropní, izotropní, Lambertův zákon, kosinový zářič

Pokyny k měření

zadani/af304.1378063615.txt.gz · Poslední úprava: 18.08.2016 13:26 (upraveno mimo DokuWiki)