Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:af111

(XI) Dynamická zkouška deformace látek v tlaku

Pracovní úkol

  1. Změřte tuhost aparatury K.
  2. Proveďte dynamickou zkoušku deformace v tlaku přiloženého vzorku.
  3. Výsledek dynamické zkoušky v tlaku graficky znázorněte a určete mezní napětí σ0,2σU.

Klíčová slova

Hookův zákon, elastická a plastická deformace, tuhost aparatury, mez pružnosti.

Pokyny k měření

  1. Před upnutím vzorku do deformační aparatury změřte posuvným měřítkem jeho původní délku l0 a mikrometrickým šroubem jeho původní průměr d0.
  2. Jedna otáčka kotouče odpovídá zdvihu 0,75 mm, frekvence otáčení kotouče je (0,60±0,01).10-3s-1.
  3. Při napájení tenzometru napětím 5,5 V platí pro působící sílu F = α·U, kde U je výstupní napětí a α = (50,0±0,5) N/mV.
  4. Pro záznam měření časové závislosti napětí na tenzometrickém odporovém snímači využijte program Zapisovač.
  5. Měření křivek skončete u 15 mV.
  6. Během měření deformační křivky zpracujte změřenou kalibrační křivku. Po změření vzorku proveďte zpracování a vytiskněte výsledný graf.
  7. Volbu lineární části deformační křivky zkontroluje vyučující.
zadani/af111.txt · Poslední úprava: 16.09.2013 15:59 autor: Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.