Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:af110

(X) Rychlost šíření zvuku

Pracovní úkol

Kundtova trubice

  1. Určete rychlost šíření podélných zvukových vln v mosazné tyči metodou Kundtovy trubice. Z naměřené rychlosti zvuku stanovte modul pružnosti v tahu E materiálu tyče.
  2. Změřte rychlost zvuku ve vzduchu pomocí uzavřeného resonátoru. Výsledky měření zpracujte metodou linární regrese a graficky znázorněte.

Klíčová slova

Rychlost šíření zvuku (v plynu, v pevné látce), uzavřený rezonátor.

Pokyny k měření

  1. Odhadněte, jaká bude nejnižší rezonanční frekvence uzavřeného rezonátoru délky 0,75 m naplněného vzduchem. Tento odhad vám bude sloužit k nastavení vhodného frekvenčního rozsahu RC generátoru při měření.
  2. Proveďte měření při konstantní délce rezonátoru i konstantní frekvenci zdroje.
zadani/af110.txt · Poslední úprava: 18.09.2014 13:01 autor: Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.