Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:af110

Toto je starší verze dokumentu!


(X) Rychlost šíření zvuku

Pracovní úkol

  1. Určete rychlost šíření podélných zvukových vln v mosazné tyči metodou Kundtovy trubice. Z naměřené rychlosti zvuku stanovte modul pružnosti v tahu E materiálu tyče.
  2. Změřte rychlost zvuku ve vzduchu pomocí uzavřeného resonátoru. Výsledky měření zpracujte metodou linární regrese a graficky znázorněte.

Klíčová slova

Rychlost šíření zvuku (v plynu, v pevné látce), uzavřený rezonátor.

Pokyny k měření

  1. Odhadněte, jaká bude nejnižší rezonanční frekvence uzavřeného rezonátoru délky 0,8 m naplněného vzduchem. Tento odhad vám bude sloužit k nastavení vhodného frekvenčního rozsahu RC generátoru při měření a ke kontrole, zda byla výměna plynu v rezonátoru řádně provedena.
  2. Proveďte měření při konstantní délce rezonátoru i konstantní frekvenci zdroje.
zadani/af110.1378063615.txt.gz · Poslední úprava: 30.09.2013 11:39 (upraveno mimo DokuWiki)