Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:af106

Toto je starší verze dokumentu!


(VI) Studium reologického chování látek

Pracovní úkol

  1. Měřením na rotačním viskozimetru zjistěte, zda jsou kapaliny připravené pro měření newtonovské.
  2. Pomocí rotačního viskozimetru určete viskozitu newtonovské kapaliny.
  3. Pro nenewtonovskou kapalinu změřte závislost viskozity na rychlosti otáčení rotoru a graficky znázorněte.
  4. Hustotu glycerinu změřte hustoměrem a pomocí tabulek stanovte podíl vody v glycerinu. Změřenou viskozitu glycerinu srovnejte s tabelovanou pro danou koncentraci.

Klíčová slova

Viskozita, rovnice toku, newtonovská a nenewtonovská kapalina, teplotní závislost viskozity, pyknometrická metoda měření hustoty.

Pokyny k měření

  1. Měřenými kapalinami jsou glycerin a škrob.
  2. Pro měření pomocí rotačního viskozimetru je nutné mít v kádince 600 ml vzorku.
  3. Počáteční rozsah viskozimetru při měření škrobu nastavte na 104 mPa·s. Škrob změřte s několika různými rotory.
  4. V praktiku neměříte čistý glycerin, ale roztok glycerinu a vody. Hustota a viskozita tohoto roztoku silně závisí na jeho složení. Koncentraci roztoku lze pomocí tabulek stanovit z jeho hustoty. Tabulky jsou k dispozici u úlohy.
zadani/af106.1385316421.txt.gz · Poslední úprava: 24.11.2013 19:07 autor: Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.