Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:440

Toto je starší verze dokumentu!


(A40) Spektrum kvant gama při vysokých energiích

Pracovní úkol

  1. Prohlédněte minimálně 150 snímků z vodíkové komory a vyhledejte elektron-pozitronové páry.
  2. Změřte podle šablon poloměry křivosti jednotlivých drah a vypočtěte příslušné energie.
  3. Sestrojte histogramy četností v závislosti na energii zvlášť pro elektrony a zvlášť pro pozitrony. Na závěr sestrojte celkový histogram energií záření gama.
zadani/440.1378115260.txt.gz · Poslední úprava: 2.09.2013 12:41 (upraveno mimo DokuWiki)