Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:403

Toto je starší verze dokumentu!


(A3) Identifikace prvků na základě jejich charakteristického rentgenového záření

Pracovní úkol

  1. Proveďte energetickou kalibraci gama-spektrometru pomocí alfa-zářiče 241Am.
  2. Určete materiál několika vzorků.
  3. Stanovte závislost účinnosti výtěžku rentgenového záření na atomovém čísle elementu v daném experimentálním uspořádání.
  4. Určete relativní zastoupení prvků v jednom ze vzorků.
  5. Na základě rentgenového záření identifikujte radioaktivní vzorek a stanovte typ pozorovaného rozpadu.

Literatura

Návod

zadani/403.1378117144.txt.gz · Poslední úprava: 2.09.2013 12:19 autor: Drbohlav Tomáš Mgr.