Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:328

Toto je starší verze dokumentu!


(28) Helium-Neonový laser

Studijní text k zapůjčení v praktiku

Pracovní úkol

  1. Prostudujte teoretický popis sestavy a principu HeNe laseru u úlohy (text je v angličtině).
  2. Popište princip stimulované emise.
  3. Stanovte, pod jakým úhlem jsou umístěna koncová okénka laserové trubice vzhledem k ose rezonátoru a proč?
  4. Vysvětlete vliv vzdálenosti zrcadel hemisférického rezonátoru a vliv polohy výbojové trubice v rezonátoru na výkon laseru (případně ověřte měřením).
  5. Změřte relativní výkon laseru v závislosti na velikosti proudu procházejícího výbojovou trubicí (POZOR: MAXIMÁLNÍ hodnota proudu je 6,5 mA!!!).
  6. Proměřte některé parametry laserového svazku (např. profil svazku, vlnová délka, divergence, stupeň polarizace).

Student si může úloha zapsat až po úspěšném absolvování nejméně 3 úloh a po předchozí domluvě s vedoucí praktika.

Základní vztahy a klíčová slova:

spontánní a stimulovaná emise světla, inverze obsazení energetických hladin, průchod světelného svazku rezonátorem, koherence, divergence, monochromatičnost, příčné a podélné módy, Gaussovský svazek

Pokyny k měření k zapůjčení v praktiku

zadani/328.1383906771.txt.gz · Poslední úprava: 8.11.2013 11:32 autor: Kudrnová Hana Mgr.