Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:328

Toto je starší verze dokumentu!


(28) Helium-Neonový laser

Studijní text k zapůjčení v praktiku

Pracovní úkol

<?php

echo $texy→process(«<TEXT

.[sez-ulohy] 1. Prostudujte teoretický popis sestavy a principu HeNe laseru u úlohy (text je v angličtině). 2. Popište princip stimulované emise. 3. Stanovte, pod jakým úhlem jsou umístěna koncová okénka laserové trubice vzhledem k ose rezonátoru a proč? 4. Vysvětlete vliv vzdálenosti zrcadel hemisférického rezonátoru a vliv polohy výbojové trubice v rezonátoru na výkon laseru (případně ověřte měřením). 5. Změřte relativní výkon laseru v závislosti na velikosti proudu procházejícího výbojovou trubicí (POZOR: MAXIMÁLNÍ hodnota proudu je 6,5 mA!!!). 6. Proměřte některé parametry laserového svazku (např. profil svazku, vlnová délka, divergence, stupeň polarizace).

TEXT );

?>

Student si může úloha zapsat až po úspěšném absolvování nejméně 3 úloh a po předchozí domluvě s vedoucí praktika.

Základní vztahy a klíčová slova:

spontánní a stimulovaná emise světla, inverze obsazení energetických hladin, průchod světelného svazku rezonátorem, koherence, divergence, monochromatičnost, příčné a podélné módy, Gaussovský svazek

zadani/328.1378064710.txt.gz · Poslední úprava: 2.09.2013 11:40 (upraveno mimo DokuWiki)