Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:324

Toto je starší verze dokumentu!


(24) Měření indexu lomu

Navrhněte si uspořádání a proměřte alespoň dvěma různými způsoby indexy lomu dvou přiložených kapalin a dvou skleněných vzorků (půlválce, hranolu, kvádru). Spočtěte pro každou metodu chybu nepřímého měření (obecně a numericky) a diskutujte, kolik desetinných míst spočteného indexu lomu vaše měření zaručuje. Pro měření je k disposici optická stavebnice, popsaná v [1].

Úloha je určena pro studenty, kteří si chtějí vyzkoušet vlastní návrh experimentu pro změření vybrané fyzikální veličiny.

Zájemce se po navržení úlohy obrátí na vedení praktika, se kterým návrh prodiskutuje, teprve poté si úlohu zapíše

zadani/324.1378195750.txt.gz · Poslední úprava: 8.11.2013 10:57 (upraveno mimo DokuWiki)