Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:320

Toto je starší verze dokumentu!


(20) Stavba Michelsonova interferometru a ověření jeho funkce

Studijní text(stejný pro úlohy 8, 19, 20, 25 a 30)

Pracovní úkol

  1. Změřte divergenci laserového svazku.
  2. Z optické stavebnice sestavte Michelsonův interferometr. K rozšíření svazku sestavte Galileův teleskop. Ze známých ohniskových délek použitých čoček spočtěte, kolikrát bude laserový svazek rozšířen a porovnejte s naměřenou hodnotou.
  3. Pozorujte interferenční proužky při změně polohy zrcadla Z3, vysvětlete pozorovaný efekt. Do jednoho z interferujících svazků vložte některé z přiložených skel. Popište a vysvětlete změny v interferenčním obrazci.

Základní vztahy a klíčová slova:

interference dvou svazků, fázový a dráhový rozdíl, koherenční délka, princip Michelsonova interferometru

Pokyny k měření

zadani/320.1405430117.txt.gz · Poslední úprava: 15.07.2014 15:15 autor: Kudrnová Hana Mgr.