Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:317

Toto je starší verze dokumentu!


(17) Měření absorpce světla

Studijní text

Pro měření je připraveno více variant. Po dohodě s vyučujícím některé z nich vyberte!

Pracovní úkol

  1. Změřte absorpční spektrum roztoků kalmagitu s koncentracemi c0, c0/2, c0/4 při pH = 10 v celém oboru viditelného světla. Zpracujte graficky. Pro tři vybrané vlnové délky zkontrolujte platnost Beerova zákona. Zpracujte graficky.
  2. Měření z bodu 1. pro koncentraci c0/2 doplňte proměřením dvou roztoků kalmagitu téže koncentrace, které navíc obsahují 5.10-5 mol/l a 25.10-5 mol/l síranu hořečnatého MgSO4. Získaná tři spektra zpracujte graficky, určete isobestické body.
  3. Proměřte systém kalmagit + MgSO4 metodou spojité variace při třech vhodně vybraných vlnových délkách. Výchozí koncentrace je pro kalmagit c0, pro MgSO4 5.10-5 mol/l. Určete koncentraci c0 a disociační konstantu komplexu.
  4. Změřte absorpční spektrum přiložených vzorků skleněných filtrů. Diskutujte procento maximální propustnosti a spektrální šířku propouštěné oblasti.
  5. Změřte index lomu vybraného filtru a odhadněte, jakou částí přispívá k celkové optické hustotě filtru na různých vlnových délkách jeho odrazivost R.
  6. Ověřte platnost Beerova zákona pro různé tloušťky přiloženého pevného materiálu.
  7. Proveďte odhad chyby transmitance a určete chybu nepřímého měření absorpčního koeficientu.

Z úkolů 1 a 6 vyberte jeden.

Z úkolů 2, 3 a 4 vyberte jeden, k úkolu 4 náleží úkol 5.

Základní vztahy a klíčová slova:

průchod světla látkou, propustnost, absorpce, Lambertův zákon, absorpční koeficient, Lambert-Beerův zákon, absorpční spektrum, chemická analýza - studium absorpcí, isobestický bod,

Pokyny k měření

Pokyny k měření skel

zadani/317.1383831659.txt.gz · Poslední úprava: 7.11.2013 14:40 autor: Kudrnová Hana Mgr.