Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:314

Toto je starší verze dokumentu!


(14) Jednoduché optické přístroje. Polarizační mikroskop

Pracovní úkol

  1. Metodou přímou změřte zvětšení a zorné pole lupy. Jako lupu použijte jednu tenkou čočku a dva z přiložených objektivů. Odhadněte maximální chyby měření a porovnejte výsledky se známými parametry čočky a objektivů.
  2. Změřte zvětšení a zorná pole mikroskopu pro obě kombinace objektivů z předchozího bodu a jednoho vybraného okuláru. Naměřené výsledky srovnejte s hodnotami zvětšení udávanými výrobcem. Určete číslo zorného pole okuláru přímým měřením a ze změřených zorných polí. Odhadněte maximální chyby měření.
  3. Diskutujte vztah mezi číselnou aperturou mikroskopu, zorným polem mikroskopu a jeho rozlišovací schopností.
  4. Pomocí polarizačního mikroskopu změřte specifickou stáčivost křemene pro vybrané vlnové délky. Určete relativní chybu měření. Naměřenou závislost porovnejte graficky s teoretickou. Graf vytvořte v praktiku, je povinnou součástí zápisu z měření.
  5. Užitím čtvrtvlnné destičky rozhodněte, je-li islandský vápenec kladný či záporný krystal.

Základní vztahy a klíčová slova:

zobrazení centrovanými optickými systémy, hlavní body soustavy, předmětová, obrazová vzdálenost, zobrazovací rovnice, příčné a úhlové zvětšení, konvenční zraková vzdálenost, zvětšení, zorné pole, číselná apertura, dvojlom, stáčivost křemene

Pokyny k měření

zadani/314.1580896090.txt.gz · Poslední úprava: 5.02.2020 10:48 autor: Kudrnová Hana Mgr.