Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:314

Toto je starší verze dokumentu!


(14) Jednoduché optické přístroje. Polarizační mikroskop

Pracovní úkol

  1. Z přiložených objektivů vyberte dva, použijte je jako lupy a změřte jejich zvětšení a zorná pole přímou metodou. Odhadněte maximální chyby měření.
  2. Změřte zvětšení a zorná pole mikroskopu pro všechny možné kombinace dvou objektivů z předchozího bodu a dvou vybraných okulárů. Naměřené výsledky srovnejte s výsledky získanými v předchozím bodě a rovněž s hodnotami zvětšení udávanými výrobcem. Určete čísla zorného pole okulárů. Odhadněte maximální chyby měření.
  3. Diskutujte vztah mezi číselnou aperturou mikroskopu, zorným polem mikroskopu a jeho rozlišovací schopností.
  4. Pomocí polarizačního mikroskopu změřte specifickou stáčivost křemene pro vybrané vlnové délky. Určete relativní chybu měření.
  5. Užitím čtvrtvlnné destičky rozhodněte, je-li islandský vápenec kladný či záporný krystal.

Základní vztahy a klíčová slova:

zobrazení centrovanými optickými systémy, hlavní body soustavy, předmětová, obrazová vzdálenost, zobrazovací rovnice, příčné a úhlové zvětšení, konvenční zraková vzdálenost, zvětšení, zorné pole, číselná apertura, dvojlom, stáčivost křemene

Pokyny k měření

zadani/314.1404993270.txt.gz · Poslední úprava: 10.07.2014 13:54 autor: Kudrnová Hana Mgr.