Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:309

Toto je starší verze dokumentu!


(9) Lom světla. Disperze

Studijní text (stejný pro úlohy 9 a 10)

Pracovní úkol

  1. Změřte index lomu a střední disperzi přiložené kapaliny v závislosti na koncentraci (stačí 5 různých koncentrací).
  2. Změřte indexy lomu tří optických skel.
  3. Změřte index lomu řádného paprsku a index lomu mimořádného paprsku přiloženého dvojlomného materiálu v závislosti na směru šíření světla.
  4. Z měření v bodu 3. stanovte, zda jde o kladný či záporný jednoosý krystal.
  5. U všech naměřených hodnot indexu lomu určete chybu nepřímého měření.

Poznámka: K úloze je připravena jiná varianta pracovních úkolů (verze B). V případě zájmu nejprve minimálně týden před zarezervováním úlohy kontaktujte vedoucí praktika a domluvte se na konkrétní náplni měření. Bude-li referát z této rozšířené úlohy ohodnocen 18 – 20 body, bude měření počítáno za dvě úlohy.

Základní vztahy a klíčová slova:

absolutní a relativní index lomu, jednolomné a dvojlomné materiály, optická osa krystalu, disperze světla, kompenzace disperze, zákony odrazu a lomu, úplný (totální) odraz a mezný úhel, princip refraktometrů

Pokyny k měření

zadani/309.1550051914.txt.gz · Poslední úprava: 13.02.2019 10:58 autor: Kudrnová Hana Mgr.