Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:302

(2) Měření parametrů zobrazovacích soustav

Pracovní úkol

  1. Změřte ohniskovou vzdálenost tenké ploskovypuklé (plankonvexní) čočky jednak Besselovou metodou, jednak metodou dvojího zvětšení.
  2. Z následujících možností vyberte jednu:
    1. Změřte kulovou vadu vyšetřované ploskovypuklé čočky v obou směrech pro dvě vzdálenosti předmětu a = 30 cm, a = 60 cm. Získané výsledky zpracujte do jednoho grafu a diskutujte velikost kulové vady v jednotlivých případech.
    2. Změřte ohniskovou vzdálenost tenké ploskovypuklé (plankonvexní) čočky Besselovou metodou s modrým, zeleným a červeným filtrem. Vyhodnoťte barevnou vadu vyšetřované čočky, použijte i výsledku z úkolu 1.
  3. Užitím goniometru určete vzdálenost hlavních rovin čočky měřené v bodě 1 a tlusté ploskovypuklé čočky.
  4. Na fokometru změřte optickou mohutnost čočky měřené v bodě 1 a výsledek srovnejte s výsledky měření ohniskové vzdálenosti.
  5. Na základě výsledků získaných v bodech 1. a 3. diskutujte, která z uvedených metod měření ohniskové vzdálenosti dle bodu 1. je v uvedeném uspořádání přesnější. Porovnejte relativní chyby měření. Odhadněte systematickou chybu, které se dopouštíme při měření ohniskové vzdálenosti Besselovou metodou.
  6. Ze známé tloušťky tlusté ploskovypuklé čočky a změřené vzdálenosti hlavních rovin určete index lomu skla.

Základní vztahy a klíčová slova:

zobrazení centrovanými optickými systémy, hlavní body soustavy, předmětová, obrazová vzdálenost, zobrazovací rovnice, příčné zvětšení, tenká a tlustá čočka, paraxiální paprsky, kulová vada čočky

Pokyny k měření

Fokometr (Návod k ovládání je vytištěn u úlohy.)

zadani/302.txt · Poslední úprava: 15.09.2022 15:38 autor: Kudrnová Hana Mgr.