Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:301

Toto je starší verze dokumentu!


(1) Měření rychlosti světla Foucaultovou metodou

Pracovní úkol

  1. Najděte a prostudujte dostupnou literaturu týkající se měření rychlosti světla.
  2. Popište a vysvětlete princip měření rychlosti světla metodou rotujícího zrcadla.
  3. Sestavte aparaturu.
  4. Změřte rychlost světla.

Úloha vyžaduje spolupráci 2 studentů. Měření probíhá v čase, kdy se v místnostech praktika pohybuje co nejméně ostatních studentů. Aparatura je za provozu hlučná.

O úlohu se může zajímat dvojice studentů, kteří mají absolvovanou nejméně polovinu běžných úloh. Pro domluvení termínu měření a pokynů k pracovním úkolům je třeba včasná předchozí domluva s vedoucí praktika.

Základní vztahy a klíčová slova:

měření rychlosti světla, Fizeauova metoda, Foucaultova metoda, Michelsonova modifikace Foucaultovy metody

zadani/301.1454069230.txt.gz · Poslední úprava: 29.01.2016 13:07 autor: Kudrnová Hana Mgr.