Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:301

Toto je starší verze dokumentu!


(1) Jednoduché optické přístroje

Pracovní úkol

  1. Z přiložených objektivů vyberte dva, použijte je jako lupy a změřte jejich zvětšení a zorná pole přímou metodou.
  2. Změřte zvětšení a zorná pole mikroskopu pro všechny možné kombinace objektivů a okulárů. Naměřené výsledky srovnejte s výsledky získanými v předchozím bodě a rovněž s hodnotami zvětšení udávanými výrobcem. Určete čísla zorného pole okulárů.
  3. Diskutujte vztah mezi číselnou aperturou mikroskopu, zorným polem mikroskopu a jeho rozlišovací schopností.
  4. Sestavte postupně Galileův a Keplerův teleskop. Změřte rozšíření svazku a porovnejte je s teoretickými hodnotami.
  5. U všech měření odhadněte jejich maximální chyby.

Základní vztahy a~klíčová slova

zobrazení centrovanými optickými systémy, hlavní body soustavy, předmětová, obrazová vzdálenost, zobrazovací rovnice, příčné zvětšení, tenká a tlustá čočka, paraxiální paprsky, kulová vada čočky [1],[4],[6]

Pokyny k měření

zadani/301.1378108444.txt.gz · Poslední úprava: 29.01.2016 11:02 (upraveno mimo DokuWiki)