Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:228

Toto je starší verze dokumentu!


(28) Charakteristické vlastnosti solárních článků

Pracovní úkol

  1. S použitím solárního simulátoru změřte na vybraném fotovoltaickém článku (FV) napětí naprázdno UOC a proud ve zkratu ISC v závislosti na intenzitě dopadajícího záření. Zpracujte graficky přímo v praktiku závislosti na intenzitě dopadajícího záření.
  2. S použitím adaptéru s instalovanou LED diodou naměřte závislost napětí naprázdno UOC a proudu ve zkratu ISC pro nízké hodnoty osvětlení FV článku. Z výsledků naměřených v bodech 1 a 2 vyneste přímo v praktiku graf závislosti ISC na UOC.
  3. Pro tři vybrané intenzity záření odpovídající 25%, 50% a 100% intenzity slunečního simulátoru určete z naměřených hodnot UOCISC rozsah odporu zátěže RL pro měření zátěžových charakteristik. Rozsah RL volte tak, aby minimální odpor RL byl o řád menší než odpor v bodě maximálního výkonu a maximální odpor RL byl o řád větší než odpor v bodě maximálního výkonu.
  4. Ověřte na odporové dekádě přesnost nastavených odporů v rozsahu zátěže RL určeném v bodě 1.
  5. Změřte pro tři vybrané intenzity záření odpovídající 25%, 50% a 100% intenzity slunečního simulátoru zátěžové charakteristiky fotovoltaického článku v rozsahu odporu zátěže RL určeném v bodě 1. Graficky zpracujte závislost proudu I a výkonu W na napětí U fotovoltaického článku.
  6. Z naměřených závislostí určete základní parametry FV článku, napětí Ump a proud Imp článku v bodě maximálního výkonu, maximální výkon článku, faktor plnění FF, účinnost η, sériový odpor Rs, paralelní odpor Rp a faktor ideality n.

Základní vztahy a klíčová slova:

fotovoltaický článek, zátěžová charakteristika, sluneční simulátor, napětí na prázdno, proud ve zkratu

Pokyny k měření

* Ad.6: Pro výpočet účinnosti η FV článku počítejte s plochou článku 3 cm2

zadani/228.1656061632.txt.gz · Poslední úprava: 24.06.2022 11:07 autor: Gabriel Petr RNDr. Ph.D.