Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:228

Toto je starší verze dokumentu!


(28) Charakteristické vlastnosti solárních článků

Pracovní úkol

  1. Na vybraném fotovoltaickém článku (FV) změřte napětí naprázdno Uoc a proud ve zkratu Isc v závislosti na intenzitě dopadajícího záření. Naměřené závislosti zpracujte graficky.
  2. Pro tři vybrané intenzity záření odpovídající 25%, 50% a 100% intenzity slunečního simulátoru určete z naměřených hodnot Uoc a Isc rozsah odporu zátěže RL pro měření zátěžových charakteristik. Rozsah RL volte tak, aby minimální odpor RL byl o řád menší než odpor v bodě maximálního výkonu a maximální odpor RL byl o řád větší než odpor v bodě maximálního výkonu.
  3. Ověřte na odporové dekádě přesnost nastavených odporů v rozsahu zátěže RL určeném v bodě 2.
  4. Změřte pro tři vybrané intenzity záření odpovídající 25%, 50% a 100% intenzity slunečního simulátoru zátěžové charakteristiky fotovoltaického článku v rozsahu odporu zátěže RL určeném v bodě 2. Graficky zpracujte závislost proudu I a výkonu W na napětí U fotovoltaického článku.
  5. Z naměřených závislostí určete základní parametry FV článku, napětí Ump a proud Imp článku v bodě maximálního výkonu, maximální výkon článku, faktor plnění FF, účinnost , sériový odpor Rs, paralelní odpor RL a faktor ideality n.
  6. Na vybraném fotovoltaickém článku (FV) změřte napětí naprázdno Uoc v závislosti na teplotě.

Základní vztahy a klíčová slova:

elektrostatické pole, permitivita vakua, relativní permitivita, dielektrikum

zadani/228.1615972134.txt.gz · Poslední úprava: 17.03.2021 10:08 autor: Gabriel Petr RNDr. Ph.D.