Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:215

Toto je starší verze dokumentu!


(15) Charakteristiky triody

Pracovní úkol

  1. Změřte anodové charakteristiky triody EC(C)83. Mřížkové napětí Ug měňte od 0 do -2 V po krocích 1,0 V. Při měření nepřekračujte maximální anodovou ztrátu Pa = 0,2 W. Anodové napětí zvyšujte maximálně do 120 V.
  2. Změřte závislost zesílení A = Uvýst/Uvst (poměr výstupního napětí ke vstupnímu) triodového zesilovače na frekvenci pro Ug = -1,0 V, Ua = 120 V, Ra = 105 Ω a Ra = 5.103 Ω Uvst = 0,2 V ve frekvenčním rozsahu 30 Hz – 100 kHz.
  3. Změřte závislost zesílení A na velikosti anodového odporu pro Ua = 120 V v rozsahu Ra = 5.103 – 105 Ω. Ug = -1,0 V při f = 1 kHz, Uvst = 0,2 V.
  4. Anodové charakteristiky zpracujte graficky přímo v praktiku. V grafu vyznačte oblast, kde by byla překročena anodová ztráta Pa = 0,2 W. Zakreslete rovněž zatěžovací přímky pro obě hodnoty anodového odporu Ra z úkolu 2. Určete odpovídající pracovní body a stanovte příslušné hodnoty zesílení a průběh frekvenčních charakteristik.

Klíčová slova:

trioda, zesilovač, zatěžovací přímka

zadani/215.1656051496.txt.gz · Poslední úprava: 24.06.2022 08:18 autor: Gabriel Petr RNDr. Ph.D.