Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:207

Toto je starší verze dokumentu!


(7) Měření indukčnosti a kapacity metodou přímou

Pracovní úkol

  1. Změřte velikost kapacit kondenzátorů z kapacitní dekády.
  2. Změřte závislost indukčnosti cívky na procházejícím proudu pro tyto případy:
    1. cívka bez jádra (0-350 mA)
    2. cívka s otevřeným jádrem (0-250 mA)
    3. cívka s uzavřeným jádrem (0-250 mA)
  3. Změřte odpor cívky multimetrem a určete její kvalitu.
  4. Závislosti indukčnosti cívky na proudu měřené v úkolu 2 zakreslete do grafu přímo v praktiku.

Základní vztahy a klíčová slova:

impedance, indukčnost, odpor, kapacita, kondenzátor, indukčnost

Pokyny k měření

Ad 1: Měřte kapacitu 3 různých kondenzátorů a jednu jejich kombinací (paralelní zapojení dvou kondenzátorů). Naměřené závislosti nezapomeňte zobrazit i graficky. Případné měření odporu kondenzátoru přímou metodou proveďte pouze na jednom kondenzátoru a pro jednu hodnotu napětí a proudu.

zadani/207.1655979489.txt.gz · Poslední úprava: 23.06.2022 12:18 autor: Gabriel Petr RNDr. Ph.D.