Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:127

(XXVII) Tepelné čerpadlo

Pracovní úkol

  1. Při zapnutém kompresoru proměřte časovou závislost teplot v obou rezervoárech. Současně zaznamenejte celkový elektrický příkon kompresoru.
  2. Po vypnutí kompresoru proměřte časovou závislost teploty vody v obou rezervoárech pro dolní odhad tepelných ztrát.
  3. Vyhodnoťte míru tepelných ztrát a znázorněte ji pomocí vhodné grafické závislosti (např. ΔQ/Δt = f(T2), ΔQ/Δt = f(ΔT) apod.).
  4. Vyhodnoťte topný faktor zdroje tepla a do společného grafu zakreslete naměřenou a teoretickou závislost τ = τ(ΔT).

Klíčová slova

Tepelné čerpadlo, topný faktor.

Pokyny k měření

  1. Podrobné pokyny jsou zde: Pokyny - tepelné čerpadlo.

Literatura

  • Leybold Didactic Heat Pump (P2.6.3.1) – návod výrobce.

http://www.ld-didactic.de/documents/en-US/GA/GA/3/389/389521de.pdf

zadani/127.txt · Poslední úprava: 2.05.2019 15:14 autor: Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.