Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:121

Toto je starší verze dokumentu!


(XXI) Měření tíhového zrychlení

Pracovní úkol

  1. Změřte místní tíhové zrychlení g metodou matematického kyvadla.
  2. Změřte závislost doby kmitu fyzického kyvadla na poloze čočky. Měření proveďte pro obě osy otáčení. Graficky znázorněte.
  3. Změřte místní tíhové zrychlení g metodou reverzního kyvadla.
  4. Vypočítejte chybu, které se dopouštíte idealizací reálného kyvadla v rámci modelu kyvadla matematického. Srovnejte moment setrvačnosti reálného kyvadla s jeho matematickou idealizací.
  5. Vypočítejte vzdálenost těžiště reálného kyvadla od osy otáčení a porovnejte s délkou matematického kyvadla.

Klíčová slova

fyzické a matematické kyvadlo, moment setrvačnosti, reverzní kyvadlo, redukovaná délka kyvadla

Pokyny k měření

  1. Doby kmitu měříme digitálními stopkami nebo čítačem G-2001.500. Čítač slouží mimo jiné k přesnému měření frekvence v oboru 10 Hz až 60 MHz, doby kmitu od 5 μs až do 100 ms, časových intervalů od 1 μs do 100 s nebo jako ruční stopky pro časové intervaly od 0,1 s do 105 s.
  2. Matematické kyvadlo realizujeme koulí poloměru ≈1.10-2 m, kterou zavěšujeme na nit.
  3. K měření délky matematického kyvadla a redukované délky reverzního kyvadla je k dispozici pásové měřidlo. Polohu čočky reverzního kyvadla určujte dotykovým měřidlem.
zadani/121.1423750788.txt.gz · Poslední úprava: 12.02.2015 15:19 autor: Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.