Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:116

Toto je starší verze dokumentu!


(XVI) Studium Brownova pohybu

Pracovní úkol

  1. Experimentálně ověřte platnost vztahu pro časovou závislost středního kvadratického posunutí částice s2 při Brownově pohybu.
  2. Určete aktivitu Brownova pohybu A částic latexu ve vodě za pokojové teploty.
  3. Vypočtěte Avogadrovu konstantu NA.

Klíčová slova

tepelný pohyb molekul, Einsteinův vztah, aktivita Brownova pohybu, Avogadrova konstanta

Zpracování

  1. Pro jednu částici je nutné změřit nejméně 25 poloh.
  2. Vzhledem k tomu, že velikost částic je blízká vlnové délce světla, pozorujeme výrazné ohybové jevy. Nevidíme přímo částici, ale pozorujeme ohyb světla na částici s typickou strukturou tmavých a světlých prstenců.
  3. Časový interval udávaný zvukovou signalizací neodpovídá přesně údaji na štítku.
  4. Výsledky průběžně tiskněte a ukládejte!
  5. Průměr částic určete ze snímku z elektronového mikroskopu.
  6. K mikroskopu je v praktiku stručný návod.
zadani/116.1390478406.txt.gz · Poslední úprava: 23.01.2014 13:00 autor: Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.