Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:113

Toto je starší verze dokumentu!


(XIII) Měření momentu setrvačnosti kola

Pracovní úkol

  1. Změřte moment setrvačnosti kola metodou kyvů.
  2. Změřte moment setrvačnosti kola metodou otáčení pro různé hodnoty parametru α. Graficky znázorněte závislost ω = ω(t) pro tři odlišné hodnoty parametru α.
  3. Určete moment třecích sil Mt a moment setrvačnosti kola Ik korigovaný na nulovou hodnotu tření.
  4. Graficky znázorněte závislost nekorigovaného momentu I* na parametru α.

Klíčová slova

moment setrvačnosti, fyzické kyvadlo, moment síly, otáčivý pohyb tuhého tělesa, úhlová rychlost, úhlové zrychlení

Pokyny k měření

  1. Hmotnost závaží při měření metodou otáčení je možné volit v rozmezí 15 až 100 g. Při čtyřech různých poloměrech kladek lze snadno zvolit cca dvacet různých hodnot parametru α.
  2. K měření metodou otáčení použijte programu Kolo. Po změření celé sady vytiskněte náhled výsledků.
  3. Závislosti ω = ω(t) vyneste všechny do jednoho grafu.

Ovládání programu a postup měření

zadani/113.1378195395.txt.gz · Poslední úprava: 13.04.2015 14:05 (upraveno mimo DokuWiki)