Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:102

Toto je starší verze dokumentu!


(II) Studium harmonických kmitů mechanického oscilátoru

Pracovní úkol

 1. Změřte tuhost k pěti pružin metodou statickou.
 2. Sestrojte graf závislosti prodloužení pružiny na působící síle y = y(F)
 3. Změřte tuhost k pěti pružin metodou dynamickou.
 4. Z doby kmitu tělesa známé hmotnosti a výchylky pružiny po zavěšení tohoto tělesa určete místní tíhové zrychlení g.
 5. Sestrojte grafy závislostí:
 6. Data zaznamenávejte rovnou do tabulky v počítači, proveďte výpočty, nakreslete grafy. Při zpracování použijte lineární regresi.

Klíčová slova

Harmonický pohyb, úhlová rychlost, tuhost pružiny, statická a dynamická metoda určení tuhosti pružiny.

Pokyny k měření

 1. Pružiny charakterizujte rozměrem (např. délkou).
 2. Věnujte pozornost vhodnému výběru intervalu zatížení pro jednotlivé pružiny. Měření provádějte v lineární oblasti zatížení.
 3. Uvědomte si, pro kolik různých hmotností tělesa m a pružin o různých tuhostech k je třeba měření provést, aby mohl být splněn pracovní úkol 5.
 4. Stejný typ závislosti měřený pro různé parametry vyneste do jednoho grafu.
 5. Vyhodnocení záznamu čidla pohybu.
zadani/102.1614257165.txt.gz · Poslední úprava: 25.02.2021 13:46 autor: Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.