Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:102

Toto je starší verze dokumentu!


(II) Studium harmonických kmitů mechanického oscilátoru

Pracovní úkol

  1. Změřte tuhost k pěti pružin metodou statickou.
  2. Sestrojte graf závislosti prodloužení pružiny na působící síle y = y(F)
  3. Změřte tuhost k pěti pružin metodou dynamickou.
  4. Z doby kmitu tělesa známé hmotnosti a výchylky pružiny po zavěšení tohoto tělesa určete místní tíhové zrychlení g.
  5. Sestrojte grafy závislostí:
  6. Při zpracování použijte lineární regresi.

Klíčová slova

harmonický pohyb, úhlová rychlost, tuhost pružiny, statická a dynamická metoda určení tuhosti pružiny

Pokyny k měření

  1. Věnujte pozornost vhodnému výběru intervalu zatížení pro jednotlivé pružiny. Promyslete si, s jakou přesností je vhodné pro účely této úlohy změřit hmotnost použitých závaží.
  2. Uvědomte si, pro kolik různých hmotností tělesa m a pružin o různých tuhostech k je třeba měření provést, aby mohl být splněn pracovní úkol 5.
  3. Stejný typ závislosti měřený pro různé parametry vyneste do jednoho grafu.
zadani/102.1378190517.txt.gz · Poslední úprava: 3.09.2013 08:41 autor: Drbohlav Tomáš Mgr.