Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:101

(I) Závislost tepelné vodivosti plynu na tlaku

Pracovní úkol

  1. Změřte závislost proudu I, který protéká vláknem Piraniho tepelného vakuometru, na tlaku v oboru od 4.104Pa do 1.10-1Pa, při stálé teplotě vlákna. Měření proveďte pro dvě hodnoty odporu vlákna.
  2. Graficky znázorněte závislost I(p). Určete obor středních volných drah částic plynu, v němž je závislost přenosu tepla na tlaku lineární. Výsledné hodnoty porovnejte s rozměry vlákna.
  3. Změřte voltampérovou charakteristiku vlákna při atmosférickém tlaku. Vypočtěte pracovní teploty vlákna. Zjistěte zda podíl směrnic lineárních částí grafu I(p) vyhovuje vztahu pro energetickou bilanci vlákna.

Zpracování

V praktiku je k dispozici program pro zpracování úlohy na počítači, kterého lze využít.

zadani/101.txt · Poslední úprava: 1.09.2013 17:21 (upraveno mimo DokuWiki)