Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


start

Základní fyzikální praktikum

Zápočty - všechna praktika

Zápočty budeme zapisovat průběžně po splnění podmínek.

Referáty, které budou odevzdány do středy 30.6., budou ohodnoceny do středy 14.7. Pokud budete mít zájem o opravu některého z referátů, požádejte o možnost přepracování referátu vedoucí příslušného praktika nejdéle do čtvrtka 15.7. Referáty vrácené k opravě je nutné odevzdat do 31.7.2021.

Případné přepracování referátů měřených blokově v červnu a červenci bude možné po individuální dohodě.

Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D., 10.6.2021


Praktikum I (NOFY066 a NFUF105) - bloková měření

Bloková měření budou probíhat v těchto termínech:

V červnu v úterý 22.6. a ve středu 23.6. V červenci v úterý 13.7. a ve středu 14.7.

Každý den budou dvě měření po sobě, v úterý od 9:50 a 13:10 a ve středu od 9 a od 12:20. Zápis na úlohy bude možný od 7.6. - pro studenty, kteří o tuto variantu včas projevili zájem.

Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D., 1.6.2021


Praktikum II (NOFY024 a NFUF203) - blokové měření

Blokové měření v praktiku PIII, určené pro studenty, kteří o něj včas požádali, se bude konat

v červnu: 15. - 16. 6. 2021 a v červenci: 30.6. - 1. 7. 2021.

Gabriel Petr RNDr. Ph.D., 1.6.2021


Praktikum III (NOFY028 a NFUF206) - blokové měření

Blokové měření v praktiku PIII, určené pro studenty, kteří o něj včas požádali, se bude konat

v červnu: 16. - 17. 6. 2021 a v červenci: 1. - 2. 7. 2021.

Kudrnová Hana Mgr., 30.5.2021


Všechna praktika - vyzkoušení úloh navíc, po skončení měření

Pokud byste měli zájem o měření v praktiku nad rámec povinných úloh, můžete si přijít ve volných termínech vyzkoušet úlohy, které vás zajímají a nestihli jste je měřit. Z těchto úloh nebudete muset odevzdat referát.

Kontaktujte vedoucího příslušného praktika, přidělíme vám zápisy navíc.

Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D., 24.5.2021


Odevzdávání referátů - všechna praktika

Blíží konec semestru, je třeba odevzdat včas všechny referáty.

Referáty z domácích úloh (D, Y, Z, V), které měly termín odevzdání v dubnu, odevzdejte nejpozději 31.5.2021.

Referáty z úloh měřených v praktiku v době od 10.5.2021 do 4. 6. 2021 odevzdejte do 30.6.2021. Referáty z blokového měření ve zkouškovém období odevzdejte do 31.7.2021.

Při případném odevzdání referátu po výše uvedených termínech se bude strhávat 1 bod za každý pracovní den prodlení.

V odůvodněných případech (např. nemoc) lze předem dohodnout jiný termín odevzdání, ale dohodu je potom nutné dodržet.

Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D., 19.5.2021


Prezenční výuka v praktiku - všechna praktika

Výuka v praktiku bude probíhat od 10.5. do 4.6.

Podrobné informace byly zapsaným studentů zaslány mailem a jsou dostupné na stránce Průběh praktika LS 2020/21.

Pro vstup do budov fakulty platí aktuální pravidla vydaná krizovým štábem MFF https://www.mff.cuni.cz/cs/koronavirus.

Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D., 7.5.2021


Praktikum II - Protokoly

Milí studenti, Přestože byla lhůta pro odevzdání referátů z PII 31.3.2021, stále ještě není odevzdáno velké množství protokolů z prezenčních měření v PII prováděných v prosinci 2020 a dokonce i z datových úloh a měření prováděných v říjnu 2020. Proto chci upozornit, že

!!! 7.5.2021 se uzavře v databázi možnost odevzdávání referátů !!!!

(s vyjímkou simulační úlohy S18). Po tomto termínu bude možné referát odevzdat pouze po emailové dohodě se mnou. V případě, že byste měli jakýkoliv problém s vypracováním a odevzdáním v termínu, obraťte se na mně. S pozdravem Petr Gabriel

Gabriel Petr RNDr. Ph.D., 18.4.2021


Praktikum II - Simulace

Na stránkách praktika II byla zpřístupněna nová distanční úloha S18. Úkolem úlohy je počítačová simulace přechodových jevů měřených prezenčně ve standartní úloze 18. Vypracování této úlohy bude počítáno do prezenčně absolvovaných úloh. Pokud byste měli zájem o vypracování úlohy, kontaktujte mne emailem, virtuální termíny na zápis budou vytvořeny dodatečně na konci března. Vzhledem k nárokům na úlohu není její vypracování ani po projevení zájmu závazné.

Gabriel Petr RNDr. Ph.D., 19.3.2021


Praktikum II - Protokoly

Stále ještě není odevzdáno velké množství protokolů z prezenčních měření v PII prováděných v prosinci 2020 a dokonce i z datových úloh a měření prováděných v říjnu 2020.

Protokoly je nutné odevzdat nejpozději do 31.3.2021 !!!!

Časové požadavky na odevzdávání protokolů byly vzhledem k složité epidemiologické situaci výrazně uvolněny, ale nyní již jejich vypracování dále neodkládejte, vyučující opravující protokoly mají v LS další pracovní povinnosti. V případě, že byste měli jakýkoliv problém s vypracováním a odevzdáním v termínu, obraťte se na mně.

Gabriel Petr RNDr. Ph.D., 2.3.2021

start.txt · Poslední úprava: 7.05.2018 14:38 autor: Drbohlav Tomáš Mgr.