Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


rad

Toto je starší verze dokumentu!


Řád fyzikálního praktika

Úvodem

 • Před zahájením fyzikálního praktika I je každý student povinen absolvovat kurz bezpečnosti práce. Absolvování kurzu je nutnou podmínkou pro práci v praktiku. Platnost kurzu je 2 roky.
 • Společně s kurzem bezpečnosti práce proběhne úvodní hodina, ve které budou studenti seznámeni se zásadami práce v praktiku a systémem zápisu do praktika.
 • Před měřením v praktiku IV budou studenti poučeni o bezpečnosti práce se zdroji ionizujícího záření. Platnost tohoto poučení je 1 rok.
 • Fyzikální praktikum I (NOFY066) je prerekvizitou pro fyzikální praktika II, III a IV (NOFY028, NOFY030, NOFY024), bez absolvování PI nelze další praktika měřit (praktika s kódy NUFY a NAFY prerekvizitu nemají).
 • Harmonogram práce v praktiku a počet měřených úloh je každý semestr aktualizován a zveřejněn v přehledu na stránkách praktik.
 • Studentům se speciálními potřebami, kteří vyžadují úpravu režimu v praktiku, doporučujeme, aby kontaktovali příslušného lektora před začátkem semestru, nejdéle však do 14 dnů po začátku výuky. Později už může být řešení obtížné.

Měření

 • Zápis na měření se provádí pomocí internetu. Studenti mají k dispozici vždy o jeden zápis více, než je povinný počet měřených úloh.
 • Studenti se přihlašují na jednotlivá měření bez ohledu na zápis paralelky v SIS.
 • Rezervace úlohy je možná nejdříve 14 dní a nejpozději 60 min. předem. Odhlášení zapsané úlohy je možné nejpozději 3 dny před začátkem měření.
 • Je možné změřit maximálně 3 úlohy týdně. Pokud nastane situace, že nebude dostatek volných termínů, bude maximální počet zápisů týdně dočasně omezen.
 • Studenti musí dodržet podmínky tzv. kontrolních dnů specifikovaných v přehledu aktuálního semestru, pokud nenastanou vážné, písemně doložené důvody. Nesplní-li student tuto podmínku, bude mu odebrána možnost zápisu do praktika (případně další úlohy předepsány lektorem).
 • Seznam vyučujících v jednotlivých kurzech praktik je uveden v rozvrhu.
 • Studenti se před zahájením praktika přezouvají. Své věci ukládají do uzamykatelných šatnových skříněk umístěných v suterénu budovy Ke Karlovu 3 v místnosti označené „KVOF - praktika“. Klíče se vyzvedávají v jednotlivých místnostech fyzikálních praktik. Přestože uložené věci jsou dvojnásobně uzamčené, žádáme studenty, aby ve skříňkách nenechávali cenné věci. Šatnu je třeba zamykat, klíče je nutné po měření vracet zpět.
 • Příchod do praktika je možný nejdéle do 20 minut od začátku výuky.
 • V rozvrhu je pro každé praktikum rezervováno o jednu vyučovací hodinu více, než je doba výuky podle studijního plánu. Část této doby slouží pro klidný příchod do praktika a registraci, 30 minut na konci každého praktika je určeno na úklid pracoviště, konzultace opravených protokolů apod.
 • V praktiku mohou pracovat pouze řádně připravení studenti. Stručná písemná příprava musí obsahovat vztahy nutné k výpočtům, potřebné konstanty, tabulkové hodnoty a schéma zapojení (pokud je k úloze třeba). Za přípravu se nepovažuje studijní text v mobilu nebo v počítači.
 • Přístroje v praktiku zapínají i vypínají vyučující.

Protokol

 • Každé měření je zpracováno do protokolu. Doporučená struktura protokolu je uvedena v rubrice „Psaní protokolů“.
 • Protokol se odevzdává před každým dalším měřením, při dlouhodobé přestávce nejpozději 14 dní po měření. Pokud jsou měření konána v týž den či večer a ráno následující den (tj. pokud student měří od 15:40 nebo později a hned následující ráno od 9:00 nebo dříve), mohou být oba protokoly odevzdány najednou až po změření obou úloh před dalším měřením, nejpozději však do 14 dnů po měření druhé úlohy. Takto mohou být měřeny pouze 2 úlohy.
 • Po změření poslední úlohy je nutné odevzdat protokol nejpozději 14 dní po měření.

Zápočty

Zápočty jsou udělovány v posledním týdnu výuky studentům, kteří splní všechny požadavky aktualizované na začátku každého semestru. V tomto týdnu se již neměří.

doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D., vedoucí Kabinetu výuky obecné fyziky

rad.1576751864.txt.gz · Poslední úprava: 19.12.2019 11:37 autor: Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.