Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


rad

Toto je starší verze dokumentu!


Řád fyzikálního praktika

Úvodem

 • Před zahájením praktika I je každý student fyziky povinen absolvovat kurz bezpečnosti práce ukončený závěrečným testem. Absolvování kurzu je nutnou podmínkou pro práci v praktiku. Platnost kurzu je 2 roky.
 • Společně s kurzem bezpečnosti práce proběhne úvodní hodina, ve které budou studenti seznámeni se zásadami práce v praktiku a systémem zápisu do praktika.
 • Před měřením v praktiku IV proběhne také úvodní hodina, v níž budou studenti poučeni o bezpečnosti práce se zdroji ionizujícího záření. Platnost tohoto poučení je 1 rok.

Měření

 • Zápis na měření se provádí pomocí internetu, studenti budou seznámeni se způsobem zapisování na úvodní hodině v praktiku I.
 • Studenti se přihlašují na jednotlivá měření bez ohledu na zápis paralelky v SISu.
 • Před každým praktikem je v rozvrhu zařazena jedna vyučovací, tzv. konzultační hodina. Během ní je možno s příslušným vyučujícím konzultovat případné nejasnosti, eventuálně začít měřit, pokud to okolnosti dovolují. Seznam vyučujících v jednotlivých kurzech praktik je uveden v rozvrhu.
 • Studenti se před zahájením praktika přezouvají. Své věci ukládají do uzamykatelných šatnových skříněk umístěných v suterénu budovy Ke Karlovu 3 v místnosti označené „KVOF - praktika“. Klíče od místnosti a od skříněk se vyzvedávají v jednotlivých praktikách. Přestože uložené věci jsou dvojnásobně uzamčené, žádáme studenty, aby ve skříňkách neskladovali cenné věci (mobilní telefony, kalkulačky, osobní doklady, platební karty, šperky). V případě nutnosti si studenti tyto cennosti vezmou s sebou do místnosti praktik, v odůvodněných výjimečných případech, kdy mají s sebou cenné objemné věci, tyto mohou uložit ve vrátnici budovy Ke Karlovu 3. Klíče je nutné po měření vracet zpět!
 • Pozdní příchod do praktika, tzn. příchod po uplynutí „konzultační hodiny“, není povolen.

Protokol

 • Každé měření je zpracováno do protokolu. Doporučená struktura protokolu je uvedena v rubrice „Psaní protokolů“.
 • Protokol se odevzdává před každým dalším měřením, při dlouhodobé přestávce nejpozději 14 dní po měření. Pokud jsou měření konána v týž den či večer a ráno následující den (tj. pokud student měří od 15:40 nebo později a hned následující ráno od 9:00 nebo dříve), mohou být oba protokoly odevzdány najednou až po změření obou úloh před dalším měřením, nejpozději však do 14 dnů po měření druhé úlohy. Takto mohou být měřeny pouze 2 úlohy.
 • Studenti mohou změřit maximálně 3 úlohy týdně a musí dodržet podmínky tzv. kontrolních dnů specifikovaných v přehledu aktuálního semestru, pokud nenastanou vážné písemně doložené důvody. Nesplní-li student tuto podmínku, bude mu odebrána možnost zápisu do praktika.
 • Po změření poslední úlohy je nutné odevzdat protokol nejpozději 14 dní po měření.

Zápočty

Zápočty jsou udělovány v posledním týdnu výuky studentům, kteří splní všechny požadavky aktualizované na začátku každého semestru. V tomto týdnu se již neměří.

doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D., vedoucí Kabinetu výuky obecné fyziky

rad.1379369463.txt.gz · Poslední úprava: 17.09.2013 00:11 autor: Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.