Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


priprava

Toto je starší verze dokumentu!


Příprava na praktikum

Příprava na fyzikální praktikum je nezbytná k tomu, aby si posluchač udělal jasnou představu o tom, co je jeho úkolem v praktiku, jak bude při měření postupovat a co vše potřebuje ke splnění pracovního úkolu zjistit. Student se na praktikum předem připraví, v průběhu konzultační hodiny může s vyučujícím diskutovat případné nejasnosti. Po skončení konzultační hodiny již musí být plně připraven a mít písemnou přípravu s potřebnými stručnými poznámkami nutnými pro měření.

Příprava na praktikum zahrnuje

  • prostudování pracovního úkolu (aktuální verze je na www) a seznámení s teorií, která se k problematice váže; nezbytná je znalost látky související s klíčovými slovy uvedenými na www a vypsání si důležitých rovnic (tj. těch, které budou použity k výpočtům) a označení veličin;
  • stanovení pracovního postupu, seznámení s principem měřícího zařízení, nakreslení schéma zapojení měřící aparatury, pokud je úkolem její sestavení;
  • rozmyšlení, které veličiny a v jakém pořadí musíme měřit a kolikrát je třeba měření opakovat s ohledem na požadovanou přesnost měření; práci v praktiku usnadní předem připravené tabulky (na papír, v počítači) a poznámky o dodatečných informacích, které budeme zaznamenávat (např. teplotu prostředí, tlak v místnosti);
  • nalezení (v tabulkách) všech konstant potřebných ke zpracování výsledků; seznámení se s výsledky obdobných měření provedených jinými autory (např. máte určit materiálovou konstantu, která je tabelovaná).
priprava.1379339516.txt.gz · Poslední úprava: 16.09.2013 15:51 autor: Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.