Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


priprava

Příprava na praktikum

Příprava na fyzikální praktikum je nezbytná k tomu, aby si posluchač udělal jasnou představu o tom, co je jeho úkolem v praktiku, jak bude při měření postupovat a co vše potřebuje ke splnění pracovního úkolu zjistit. Stručná písemná příprava musí obsahovat vztahy nutné k výpočtům, potřebné konstanty, tabulkové hodnoty a schéma zapojení (pokud je k úloze třeba). Za přípravu se nepovažuje studijní text v mobilu nebo v počítači.

Příprava na praktikum zahrnuje

  • prostudování pracovního úkolu (aktuální verze je na www) a seznámení s teorií, která se k problematice váže; nezbytná je znalost látky související s klíčovými slovy uvedenými na www a vypsání si důležitých rovnic (tj. těch, které budou použity k výpočtům) a označení veličin;
  • stanovení pracovního postupu, seznámení s principem měřicího zařízení, nakreslení schéma zapojení měřicí aparatury, pokud je úkolem její sestavení;
  • rozmyšlení, které veličiny a v jakém pořadí musíme měřit a kolikrát je třeba měření opakovat s ohledem na požadovanou přesnost měření; práci v praktiku usnadní předem připravené tabulky (na papír, v počítači) a poznámky o dodatečných informacích, které budeme zaznamenávat (např. teplotu prostředí, tlak v místnosti);
  • nalezení (v tabulkách) všech konstant potřebných ke zpracování výsledků; seznámení se s výsledky obdobných měření provedených jinými autory (např. máte určit materiálovou konstantu, která je tabelovaná).
priprava.txt · Poslední úprava: 7.10.2017 02:09 autor: Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.